Executive coaching
Coaching voor ondernemers, directie, management en besturen

Executive coaching

In mijn executive coaching zoek ik de maximale synergie tussen de praktijkervaring uit het bedrijfsleven, de praktische coachingstechnieken uit de NLP en het provocatief coachen. Daarnaast zoek ik nieuwe invalshoeken met behulp van de theoretische basis uit de arbeids- en organisatiepsychologie.

Als executive coach help ik organisaties en hun bestuurders:

 • helder te krijgen wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden
 • inzicht te krijgen in de verschillende niveaus van ontwikkeling
 • congruentie (overeenstemming) te creëren in hun bedrijfsvoering
 • gefundeerd doelen te stellen om deze ontwikkeling vorm te geven
 • doelen helpen realiseren met beproefde interventies
 • als klankbord en sparringpartner in het ontwikkelingsproces

Methoden en theorie

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP is:

 1. Een serie communicatietechnieken: oftewel: vragen stellen, luisteren, contact maken met je gesprekspartner, de juiste snaar raken, verschillen respecteren, de positieve intentie achterhalen, de potentie zien, feedback geven etc.
 2. Het modelleren van excellent gedrag: ook wel te zien als: Als een ander iets kan, kan ik het leren.
 3. De structuur van de subjectieve ervaring: hier gaat het over denken, voelen en doen. Over criteria, wat is belangrijk? En over overtuigingen, waar gaat het om? Al deze elementen samen bepalen hoe met situaties wordt omgegaan. Een wijziging in één van deze elementen kan een grote verandering betekenen.

Provocatief Coachen

Provocatief coachen waait als een frisse wind door de coachingswereld. Provocatieve therapie werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Frank Farrelly. Het is een cocktail van respect, humor en uitdaging. De traditionele stijl van coachen is gebaseerd op meegaan met de cliënt. De coach accepteert het probleem zoals de cliënt dat definieert, brengt structuur aan en heeft veel geduld. Als dit vastloopt, is de provocatieve stijl vaak een uitkomst.
De provocatieve coach gaat heel anders met de cliënt om. Binnen een respectvol kader worden bijvoorbeeld diens zwakke punten tot in het belachelijke uitvergroot of worden absurde oplossingen aangedragen. De cliënt verdedigt zich. Daardoor komt hij voor zichzelf op en brengt hij zelf structuur aan.

A&O psychologie

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert het gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. In dit domein worden meestal drie niveaus (het werk, het individu, en de sociale en organisatie context) onderscheiden. Deze drie niveaus komen terug in drie domeinen van de studie, respectievelijk de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie.

 1. De arbeidspsychologie houdt zich bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer.
 2. In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu. Veel van de onderwerpen op dit terrein zijn erop gericht de 'fit' tussen het individu en het werk te verbeteren. Belangrijke onderwerpen zijn: het aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers, het trainen en ontwikkelen van medewerkers; keuzes omtrent de individuele loopbaan; mobiliteit, verloop en re-integratie.
 3. De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en tot het grotere systeem dat men de organisatie noemt. Onderwerpen zijn onder meer: leiderschap, besluitvorming, groepsprocessen, zoals het werken in teams en conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering.

Henk Jansen

Eerlijkheid, duidelijkheid, respect en openheid zijn zaken waar ik veel waarde aan hecht. Ik sta bekend om mijn no-nonsense instelling en helicopterview. Mooie verhalen en lange rapporten zijn niet aan mij besteed.
Kenmerkend is mijn praktijk-, bestuurs- en managementervaring binnen alle facetten van het bedrijfsleven. Op de werkvloer begonnen en via diverse kantoorbanen doorgegroeid naar management en directiefuncties. Ik heb gewerkt bij grote multinationals, maar ook bij eenmanszaken.

Ik geloof dat de ware kwaliteit van een organisatie ligt in haar unieke identiteit. Een identiteit die ontstaat vanuit passie en dromen. Het gevoel dat het klopt.
Een organisatie is voortdurend bezig zich te ontwikkelen. Een optimale ontwikkeling is pas mogelijk als organisaties een congruent, helder en gestructureerd beeld hebben van wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.